Upozornění na přechodnou úpravu provozu (omezení a jeho změny) na exitu 14 u Staré Boleslavi z důvodu provádění stavebních prací – oprava povrchu komunikace

Přechodná úprava provozu – omezení a jeho změny na exitu 14 u Staré Boleslavi – pravá část, směrem od Prahy (výjezd z dálnice na St. Boleslav a nájezd na Mladou Boleslav na silnici II/610 ul. Boleslavská, III/2451 ul. Vestecká a na místních komunikacích ul. Lesní, ul. Opočenská, ul. V Břízkách a ul. 5. Května v k.ú. Stará Boleslav a silnici č. II/101 v k.ú. Brandýs nad Labem.

Tato přechodná úprava je nutná z důvodu provádění stavebních prací – oprava povrchu komunikace.

Omezení bude probíhat ve dvou etapách a to:

1. etapa 29.10.2019 – 05.11.2019

Omezení provozu na EXITU 14 – sjezdu na D10 směr Mladá Boleslav (dále jen MB), výjezd z D10 na Starou Boleslav/Lysou nad Labem a na silnici II/610 její pravou část směrem na Lysou nad Labem (od přemostění D10 po křížení s účelovou komunikací s jednosměrným provozem pouze směr Lysá nad Labem a obousměrné uzavření ul. 5. Května u křižovatky s ulicí Boleslavská – viz situace dle DIO grafika.

Objízdná trasa:  nájezdu na MB je vedena po D10, kdy je nutné na exitu 13 vjet na D10 směr Brandýs nad Labem a zde sjet na exitu 10 u obce Zápy a najet zpět na dálnici D10 směr MB;

Sjezd na Starou Boleslav bude uzavřen, a proto je třeba pokračovat po D10 směr MB a na exit 17 Hlavenec a zde se vrátit na D10 a vrátit se na sjezd Stará Boleslav (směr na Prahu) a zde pokračovat dle potřeby.

 

2. etapa 06.11.2019 – 12.11.2019

Omezení provozu na EXITU 14 – sjezd z D10 na Starou Boleslav a výjezd z ul. 5. května a na silnici II/610 její levou část směrem na Lysou nad Labem (od přemostění D10 po křížení s účelovou komunikací) s jednosměrným provozem pouze směr Lysá nad Labem – viz situace dle DIO grafika.

Objízdná trasa : sjezd na exitu 14 směr Stará Boleslav/Lysá nad Labem bude možný, ale bude možné odbočit pouze vpravo, směr Lysá nad Labem a pokračovat po silnici II/610 směr Lysá nad Labem a na exit 17 u Hlavence najet na D10, směr Praha – Brandýs a vrátit se na exit 14 a sjet na Starou Boleslav.

Při výjezdu z ul. 5. května bude možná odbočit pouze vpravo a pokračovat po silnici II/610 směr Lysá nad Labem a na exit 17 u Hlavence najet na D10, směr Praha – Brandýs a vrátit se na exit 14 a sjet na Starou Boleslav anebo použít cestu ul. 5. května, Lesní, Vestecká, Okružní a zde se napojit na ul. Boleslavská sil. II/610 směr Brandýs nad Labem a dále dle potřeby.

Nájezd na D10 směr MB směr Mladá Boleslav bude možný.

Prosíme, dbejte při průjezdu zvýšenou pozornost dopravnímu značení a řiďte se jím.

21.10.2019 –raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    21.10.2019