Stříkačky v odpadu

2. 2. 2023 v 14:15 hod. se na naši hlídku obrátili pracovníci TSBB, že při úklidu prostoru za garážemi v ul. Zahradnická, nalezli tři kusy injekčních stříkaček. Hlídka po příjezdu na místo, tento materiál bezpečně umístila do sběrného kontejneru a následku bude zlikvidován jako nebezpečný odpad cestou nemocnice.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    6.3.2023