Řidič bourák

30. 10. 2020 v 10:25 hod. strážníci během hlídkové činnosti odhalili přestupek, kdy řidič nedal přednost v jízdě na Pražské ulici a ohrozil tím druhé vozidlo. Následně byl řidič i s vozem zastaven a během řešení přestupku, vyšlo najevo, že tento řidič dnes způsobil v nedaleké obci dopravní nehodu a odjel od ní. Proto byl muž předán Policii ČR k dořešení této události.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2020