Rekonstrukce ul. Vestecká 7.6.- 31.7.2021

Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás detailně informovali o tom, že jsme se po letech dočkali rekonstrukce ulice Vestecká. Tato rekonstrukce bude zahrnovat úsek od ulice Okružní (od křižovatky s ul. Boleslavská) až na začátek obce Nový Vestec.

Rekonstrukce bude probíhat v šesti etapách od 7. 6. 2021 a postup bude následovný.

I. etapa  – 7.6.2021 – 4.7.2021

– úsek od křižovatky Vestecká x 5.května x Komenského po přemostění D10  – úplná uzavírka úseku, objízdná trasa stanovena z ulice Vestecká na Lesní, 5. Května, sil. II/610 Boleslavská ulice (obousměrně).

II. etapa – 7.6.2021 – 20.6.2021

– úsek od křižovatky s ulicí Káranská x Lomná alej po křižovatku s ul. Karlova v Novém Vestci – částečná uzavírka úseku, provoz veden v pravém jízdním pruhu – provoz řízen světelným signalizačním zařízením (dále jen SSZ).

III. etapa – 21.6.2021 – 4.7.2021

– úsek od křižovatky s ulicí Káranská x Lomená alej po křižovatku s ul. Karlova v N. Vestci – částečná uzavírka úseku, provoz veden v levém jízdním pruhu – provoz řízen SSZ.

IV. etapa – 5.7.2021- 25.7.2021

– úsek od křižovatky s ul. Boleslavská a vyústění Komenského ul. do Vestecké – úplná zavírka úseku, objízdná trasa stanovena z ulice Vestecká na Lesní ulici, 5. Května, sil. II/610 Boleslavská ulice (obousměrně).

V. etapa 5.7.2021 – 18.7.2021 (změna termínu 26.7.-16.8.2021)

– úsek od přemostění D10 do úseku ulice Vestecká, vymezeného ul. Káranská a Kpt. Nálepky- částečná uzavírka úseku, provoz veden v levém jízdním pruhu – provoz řízen SSZ. V Opočenské ulici bude po dobu této etapy obousměrný provoz.

VI. etapa  26.7.2021-31.7.2021(změna termínu 26.7.-16.8.2021)

– úsek od přemostění D10 do úseku ulice Vestecká, vymezeného ul. Káranská a Kpt. Nálepky- částečná uzavírka úseku, provoz veden v pravém jízdním pruhu – provoz řízen SSZ. Úsek ul. Lesní, vymezený ul. Vestecká a Opočenská bude uzavřený. Provoz V Opočenské ulici bude po dobu této etapy obousměrný provoz a bude navazovat na objízdnou trasu ul. Vestecká, Okružní, Boleslavská, 5. Května a Lesní (obousměrně).

 

Po dobu stavebních prací, prosím respektuje dopravní značení, signály dopravního zařízení a pracovníků stavby.

-raf- 10.5.2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.5.2021