Příliš hlučné místo na sídlišti

Od začátku prázdnin do 10. 8. 2020 bylo místo u nákladové rampy obchodního centra Šipka vyhodnoceno jako míst s nejčastějším oznámením o rušení nočního klidu a veřejného pořádku.  Za tu dobu bylo přijato 14 oznámení o narušení klidu.  Jedná se o to, že se zde schází skupinky mládeže, která svým jednáním narušuje klid a hlavně ohrožuje i sebe. Nákladová rampa je v žalostném stavu a majitel chystá i její opravu a žádné opatření zatím nevedlo k tomu, aby se tu mládež nesetkávala. Po rekonstrukci, bude dle sdělení majitele rampa upravena tak, aby se mimo pracovní dobu dala uzamknout a nemohla sloužit k posedávání. Do té doby bude MP místo pravidelně monitorovat jako dosud a mládež vykazovat.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.8.2020