Příliš bujará oslava

7. 9. 2020 ve 23:31 hod. jsme byli požádáni Policií ČR při zákroku v Tyršově ulici, kde má docházet k napadání osob. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že se jedná o rodinnou sešlost, kdy jeden z jejích účastníků požil nějakou omamnou látkou a začal mít psychické problémy a napadal ostatní členy rodiny. Muž byl proto předán zdravotníkům, kteří jej odvezli do lékařského zařízení. Věc bude šetřit nadále Policie.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.9.2020