Prevence s cyklisty a dětmi na Ostrůvku 14. 7. 2020

Dne 14. 7. 2020 proběhla preventivní akce Policie ČR – oddělení tisku a prevence, se zaměřením na bezpečnost cyklistů a chodců v silničním provozu. Této akce se za naše město zúčastnil strážník – preventista MP.

Během této akce policistky a strážník oslovovali okolo jedoucí cyklisty a pak i skupinky dětí příměstských táborů a bylo jim vysvětlováno, jak se mají chovat v silničním provozu, o povinné výbavě cyklistů, používání reflexních prvků atd. Také se dětí dotazovali na základní pravidla provozu na pozemních komunikacích a za správné odpovědi děti obdržely drobné dárečky.

Děkujeme všem za pomoc a vstřícný přístup a dětem za to, že už i tak malé, měly povědomí o tom, jak se mají chovat jako účastník silničního provozu.

15.7.2020

Radek Fedaček – prevence kriminality MP

Odkaz na reportáž Policie ČR:

https://www.policie.cz/clanek/policiste-se-strazniky-na-brandyske-cyklostezce.aspx

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.7.2020