Pozorná sousedka pomohla…

29. 5. 2023 v 19:11 hod. se na nás obrátila občanka, že v jednom bytů ve Vrábské ulici, je slyšet volání a je tam asi někdo zamčen. Po příjezdu na místo strážníci navázali kontakt s mužem v bytě, který sdělil, že spadl a je zaklíněn ve vedlejší místnosti a nemůže vstát. Proto byli na místo povoláni záchranáři a hasiči, aby otevřeli byt, protože bylo ohroženo zdraví uvězněného muže. Hasiči po obhlídce bytu provedli vstup do bytu přes balkón. Následně se dostavila i Policii ČR, která na místě dohlédla na zajištění bytu a klíče byli předány muži, kterého převezla záchranka do nemocnice.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.6.2023