Podezřelý muž se ve tmě neztratil

25.6.2019 v 00:17 hod. prováděla Policie ČR kontrolu chatové oblasti v Popovicích, jako prevenci před vloupáním do chatek. Při tom byl hlídkou spatřen pohyb osoby, proto policisté požádali strážníky o součinnost, při pátrání po této osobě. Strážníci se v tu dobu pohybovali ve směru předpokládaného pohybu osoby. Po nějaké době hlídka spatřila muže bulharské národnosti, který šel podél Hrušovského rybníka od zahrádek, muže zastavila, ztotožnila a přivolala na místo hlídku policistů, která si provedla vytěžení a ztotožnění muže, zajistila si jeho otisky bot a další markanty, pro další vyšetřování anebo pro případ, že by bylo provedeno vloupání do chatek, které s ohledem na noční dobu nebylo možné důkladně vizuálně zkontrolovat. Poté byl muž propuštěn.

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.7.2019