Pil a ještě dělal přestupek

20. 04. 2019 ve 23:27 hod. při hlídkové činnosti strážníci viděli projíždět vozidlo místem kam je vjezd vozidlům zakázán a tak hlídka vozidlo zastavila a řidiči bylo sděleno, z čeho je podezřelý. Při tomto řidič jevil známky opilosti, a proto se strážník řidiče zeptal, zda požil alkohol, což řidič nezapíral a přiznal se. Protože zde bylo podezření, že se jedná o silnější opilost a bude se jednat o trestný čin, tak byla na místo přivolána hlídka Policie, která provedla dechovou zkoušku. Její výsledek byl 1,82 a při opakované zkoušce 1,75 promile alkoholu. Z toho důvodu si policisté věc ponechali jako podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.5.2019