Okolí Brandýsa plné uzavírek

Vážení občané,

v tomto příspěvku Vás chceme seznámit s probíhajícími anebo brzkými dopravními omezení v okolí našeho města, tak abyste s nimi počítali při svých cestách a mohli se jim vyhnout, pokud to je možné.

Omezení provozu a uzavírka silnice II/611 v k.ú. obce Nehvizdy 16. 4. – 12. 5.2020

 Od 16. 4. – 12. 5. 2020 bude uzavírka silnice II. třídy č. 611, mezi obcemi Praha-Nehvizdy z důvodu opravy povrchu pozemní komunikace. Práce jsou plánovány v těchto etapách a úsecích:

 1. a) etapa – 16. 4. 2020 – 20. 4. 2020: Frézování pro 1. až 3. etapu
 2. b) etapa – 21. 4.2020 – 24. 4.2020 (úplná, mimo BUS): Úsek silnice II/611 hranice Prahy –OK Šestajovice
 3. c) etapa – 25. 4. 2020 – 28. 4. 2020 (částečná jednosměrná Nehvizdy-Praha, mimo BUS): Úsek silnice II/611 OK Šestajovice – OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo
 4. d) etapa – 29. 4. 202 – 3. 5.2020 (částečná jednosměrná Nehvizdy-Praha, mimo BUS): Úsek silnice II/611 OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo – křižovatka s III/6111 mimo
 5. e) etapa – 4. 5. 2020 – 12. 5. 2020 (částečná jednosměrná Nehvizdy-Praha, mimo BUS):

Úsek silnice II/611 od křižovatky s III/6111 – hranice obce Nehvizdy.

Po dobu omezení jsou stanoveny tyto objízdné trasy:

1. – 4. etapa: po dálnici D11 s využitím EXIT 1 Horní Počernice, EXIT 8 Jirny, EXIT 18 Bříství doporučeno obousměrně.

Autobusová doprava PID: autobusové linky PID 303, 344, 353, 354, 398, 655 a 688

1. etapa – hranice Prahy – OK Šestajovice mimo: nedojde k přerušení autobusové dopravy ani ke změnám zastávek.

2.  etapa – OK Šestajovice – OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo: bude zrušena zastávka „Jirny Logistický Park“. V etapě 2b dojde pro autobus k uzavření průjezdu ze silnice III/33310 na silnici II/611. Linky 303 a 344 budou po tuto dobu odkloněny po trase II/611 – II/101 – III/0116. V této etapě bude zrušena zastávka Šestajovice, Za Stodolami. Pro linku 303 budou náhradou zřízeny zastávky „Šestajovice, Škola“ a „Jirny, Zámek“. Etapa 2b proběhne o víkendu. Linka 354 bude odkloněna ze zastávky „Jirny, DHL“ po bezejmenných účelových komunikacích s otočením v otočce na parkovišti firmy Le & CO zpět kolem zastávky „Jirny, DHL“ na silnici II/611.

3.  etapa – OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo – křižovatka s III/6111 mimo: bude zrušena bez náhrady zastávka „Jirny, Rozcestí“ směr Praha. Etapy 3b a 3d (uzavírka křižovatky sesilnicí II/101) proběhnou v nepracovních dnech, kdy ze silnice II/611 na silnici II/101 nejezdí žádná autobusová linka. etapa – od křižovatky s III/6111 – hranice Nehvizd: nedojde k přerušení autobusové dopravy ani ke změnám zastávek.

Uzavřený úsek je zobrazen v přiložené grafice.

Zdroj a více informací na https://www.celakovice.cz/filemanager/files/file.php?file=752855&fbclid=IwAR0QN1cEOxeLPU4aSYLg-DigGF9BrI-2p_m1Xa-NSWo9kgZlRc4Fp563Rvc


Uzavírka ul. Mladoboleslavská ve Vinoři 18. 4. – 28. 4. 2020

Od 18. 4. 2020 (sobota) cca do 28. 4. 2020 probíhá generální oprava povrchu komunikace Mladoboleslavská v úseku od křižovatky s ulicí Ronovská po křižovatku s ulicí Lohenická, který je opravdu ve špatném stavu, povrch vykazuje značné deformace a byl již několikrát lokálně opravován. Veškeré podrobnosti, včetně objízdných tras a dopravního značení je možné vidět v přílohách. Stanovená objízdná trasa vede obousměrně ulicemi Moravanská, Klenovská, Chaltická a Mladoboleslavská. Pro řidiče jedoucí do a z Brandýsa nad Labem je nejlepší využít obousměrnou objízdnou trasu z Mladoboleslavské ulicemi Rosickou, Stojickou, Klenovskou, Chaltickou – viz přiložená grafika.

 

Zdroj a více informací na https://www.praha-vinor.cz/oprava-mladoboleslavske-18-28-4-2020/?fbclid=IwAR3hg90FvAH_dbIDOl3_AEbns34mzv0cXu60W3aCu7h6pKNPlmWDB9WosoU


Úplná uzavírka silnice II/ 245 v km staničení 3,004 v k.ú. Lázně Toušeň, z důvodu opravy mostu ev. č. 245-02 v termínu od 27. 4. 2020 do 15. 10. 2020

Od 27. 4. 2020 do 15.10.2020 bude úplná uzavírka silnice II/ 245 v km staničení 3,004 v k.ú. Lázně Toušeň, z důvodu opravy mostu ev. č. 245-02. Během této uzavírky je nařízená objížďka po silnicích II/101, III/10160, III/10162 a III/2453 přes obec Zápy a Mstětice a pro nákladní dopravu přes obec Nehvizdy (viz. příloha).

Objízdné trasy pro autobusovou dopravu PID:

 • Po mostě ev. č. 245-002 na silnici II/245 v katastru obce Lázně Toušeň je vedena autobusová linka PID 655.
 • Linka bude po dobu uzavírky odkloněna z Brandýsa nad Labem po trase II/245 – III/2452 – II/101 – III/10162 – III/2453 – II/245. Vybrané spoje budou odkloněny po trase II/245 – III/2452 – II/101 – III/10162 – (II/245 – III/2453 – II/245) – MK Sokolovská v Čelákovicích.
 • Pro linku 655 budou zrušeny zastávky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Fakulta; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Na Radosti; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královice; Zápy, Stavby mostů; Zápy, PREFA a Lázně Toušeň, Zastávka. Náhradou bude zřízena zastávka Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Pekárny.
 • Náhradní dopravu bude zajišťovat autobusová linka X655 Brandýs nad Labem – Zápy – Brandýs nad Labem po trase MK Nádražní – II/610 – II/245 – III/10160 – II/101 – III/2453 – II/245 – II/610 – MK Kralupská – MK Nádražní.

Zastávky této linky budou Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Nádraží; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Náměstí; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, U Soudu; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Fakulta; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Na Radosti; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královice; Zápy, Stavby mostů; Zápy, PREFA; Zápy, U Pomníku; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Pekárny; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, U Soudu; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Náměstí a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Nádraží.

 • Zastávka Lázně Toušeň (DZ IJ 4a) bude přemístěna do ulice Nehvizdská (III/2453) k chodníku za vjezdem do domu č. p. 2.

Uzavřený úsek a objízdné trasy jsou zobrazeny v přiložené grafice.

Zdroj a více informací na https://laznetousen.imunis.cz/edeska/file.asp?id=39442&ts=oGz3OGzikoDRUTOyz0C44rJ4dwkOb5JadX%2Bw4bBRovM95oBo%2F9yMu14LCvY%2BnQ%3D%3D

20.4.2020 – raf-

 

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  20.4.2020