Neuposlechneš, zaplatíš

5. 4. 2020 v 10:00 byly během hlídkové činnosti zjištěny dvě osoby, které kouřily a neměly zakrytá ústa a nos u obchodu na Kralupské ulici. Tyto osoby (65 a 63 let) ani po opakované výzvě k opuštění místa a nasazení neuposlechly a proto jim byly na místě vyměřeny pokuty.

A v 14:25 hod. poblíž tohoto místa, na uzavřené zahrádce restaurace seděly 4 osoby a popíjely alkohol. Strážníci, osobám, které si na místo donesly alkohol zakoupený v prodejně, sdělili, čím se provinily, z místa odešly až na jednoho muže (34 let). Tento byl opakovaně vyzván k tomu, aby z místa odešel, ale neuposlechl a proto mu byla na místě uložena pokuta ve výši 10000,-Kč za neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.4.2020