Neumí pít ani se chovat

03.08.2019 v 22:45 hod. nám bylo telefonicky oznámeno rušení nočního klidu na zahrádce u jedné z boleslavských restaurací, s tím, že skupina co ruší, tam pije už od rána a dělá nepořádek. Při příjezdu hlídky se zde nacházelo 7 osob. Obsluha byla poučena o tom, že porušuje nařízení města o provozu předzahrádky a tento přestupek bude postoupen příslušnému správnímu orgánu. Poté hlídka spolu s policisty poučila i hosty, ale ti se chovali vulgárně a dopustili se v souběhu několika přestupků proti veřejnému pořádku. Byli opakovaně vyzváni, aby upustili od dalšího protiprávního jednání a z místa odešli, což 5 osob neuposlechlo. Proto celá věc pro ně skončí u přestupkové komise.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    13.8.2019