Nedali si říct

18. 6. 2020 ve 23:25 hod. jsme byli přivoláni do jedné z restaurací v Brandýse, že se zde zdržují osoby a ruší noční klid. Na místě byl zastižen provozovatel restaurace, který prováděl spolu s obsluhou úklid. Na místě ještě bylo cca 5 osob, které dopíjely. Na výzvu k ztišení ihned provozovatel reagoval a vypnul hudbu a přislíbil urychlené ukončení práce.  Po cca 45 minutách se oznámení opakovalo. V provozovně se nacházela servírka a ty samé osoby a pouštěly si hudbu. S ohledem na to, že neuposlechly naší výzvu při prvním řešení, byla servírka pokutována, za nedodržení provozní doby do 23:00 hod. Poté byla restaurace všemi opuštěna a uzavřena.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.8.2020