Nedají si říct a nedají si říct…

4. 2. 2020 v 8:40 hod. bylo oznámeno, pracovníkem, který frézuje vozovku v místě budoucí okružní křižovatky Pražská x Průmyslová, že zde v místě, které musí vyfrézovat, stojí pět aut v zákazu zastavení a nedovolují pokračovat v práci. Strážníci u vozidel zjistili majitele, kdy tři okamžitě přišli na místo a po vyřízení pokut, vozidla odvezli. U dvou se toto nepovedlo a proto byla na místo povolána odtahová služba a vozidla byla odstraněna z vozovky na náklady jejich provozovatele.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    11.2.2020