Napadení psem

29. 1. 2022 11:07 nám bylo oznámeno, že poblíž ulice Zápská mělo dojít k napadení psa jiným psem. Po příjezdu na místo bylo na základě svědectví zjištěno, z jakého domu vyběhl útočící pes a následně byl kontaktován jeho majitel. Ten se s poškozeným dohodl na úhradě ošetření a případně dalších nákladů, s tím, že již není ze strany MP, co řešit.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.2.2022