Na železnici, dějou se věci

9. 10. 2020 v 11:25 hod. bylo přijato oznámení, že došlo k dopravní nehodě, kdy bylo poškozeno zábradlí a návěstidlo se světelnou signalizací na přejezdu na Pražské ulici. Strážníci se dostavili na místo a zde již Policie ČR odkláněla dopravu a na místo byla povolána dopravní služba, k vyřešení nehody. V 16:00 hod. bylo telefonicky oznámeno, že je porucha závor na přejezdu na Zápské. O tomto byla vyrozuměna služba na nádraží, která zajistila manuální obsluhu na místě a opravu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2020