Na sněhu to někdy nejde

26. 01. 2019 v 6:35 hod. bylo při hlídkové činnosti zjištěno, že u železničního přejezdu na ul. Zápská je problém se sjízdností komunikace, z důvodu čerstvě napadaného sněhu a to hlavně pro kamióny, protože se zde ve stoupání a klesání před železničním přejezdem a tím vznikla nepřehledná situace. Celá věc byla oznámena firmě provádějící zimní údržbu komunikací, aby zde byl proveden přednostní posyp. V 6:55 hod. byla komunikace ošetřena posypem a vozidla bezpečně z místa odjela.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    26.1.2019