Muž v ohrožení života

11. 05. 2019 13:50 hod. bylo občankou oznámeno, že v Lipové ul. cítí z bytu od souseda kouř a na zvonění a bouchání nikdo nereaguje. Na místo se strážníci dostavili jako první a ihned provedla kontrolu domu zvenku, zda není vidět kouř nebo osoby v oknech. Poté hlídka došla k uvedenému bytu a opětovně zkoušela bouchat a zvonit. Podle zjištění od sousedů by se v bytě měl jeho uživatel nacházet. Strážníkům se podařilo zjistit, že jedna ze sousedek má náhradní klíče od bytu. Mezitím už byly informovány složky IZS (hasiči a záchranná služba). Po získání klíčů hlídka, z důvodu důvodného ohrožení života a zdraví a větší škody na majetku, otevřela byt a vstoupila do něj. Byt byl silně zakouřen, hlídka nalezla spícího majitele, který byl okamžitě probuzen a hlídkou vyveden na balkón bytu, aby dále nedýchal zplodiny z kouře. Poté strážníci zjistili, že důvodem kouře je jídlo na sporáku, kde se vyvařila voda a začal zbytek silně kouřit. Proto byl zbytek odstraněn ze sporáku a strážníci otevřeli okna, aby se prostor vyvětral. Poté se dostavili na místo policisté, záchranáři a hasiči. Muži byla ještě provedena kontrola alkoholu v dechu s výsledkem 1,81 ‰. Poté si celou věc převzali policisté a hasiči a zdravotníci muže zkontrolovali.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.5.2019