Muž se motal po ulici

31.10.2019 ve 20:04 hod. jsme byli požádáni Policií ČR o prověření oznámení o podnapilém muži osoby, která ohrožuje svým chováním provoz na silnici a tím i sebe. Na místě strážníci zahlédli podnapilého muže, opřeného o plot domu v místě. Na pohled a ani na dotaz nebylo zjištěno, že by muž byl zraněn, jen sdělil, že se trochu opil a jde na ubytovnu. Hlídka jej poučila, o tom, že ohrožuje nejen sebe a aby se tohoto jednání vyvaroval. Poté muž po sobě uklidil položenou láhev s vínem. Kterou tam nechal. Neboť muž u sebe neměl žádný doklad totožnosti, hlídka jej musela předvést na Policii ČR ke zjištění totožnosti a po jejím zjištění, byla věc vyřešena domluvou a muž se odebral na ubytovnu. Hlídka jeho cestu monitorovala, ale muž již měl svou chůzi pod kontrolou a v pořádku došel na místo

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2019