Komu není rady, tomu není pomoci

23. 11. 2019 ve 23:20 hod. jsme přijali stížnost občana, že u jedné z restaurací ve staroboleslavské části města dochází k rušení nočního klidu. Kdy na sebe pokřikují hosté a házejí nějaké kolo do silnice. Hlídka na místě zjistila 2 osoby, které seděly na předzahrádce, a kolo leželo nezajištěné na chodníku opodál. Hlídka opakovaně vyzvala osoby, aby opustily předzahrádku provozovny, která je mimo provozní dobu zavřená a aby bylo odklizeno i kolo. Jeden muž uposlechl, ale druhý stále odmítal i přes výzvu, že bude předveden na Policii ČR. K tomu nakonec došlo a muži byla vyměřena bloková pokuta, se kterou první souhlasil, když měl  podepsat převzetí, tak toto odmítl. Proto celá věc bude předána do správního řízení, kde muž dostane pokutu i s přirážkou za správní řízení.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.12.2019