Klíče v zapalování

05.09.2019 v 12:36 hod. bylo občanem na MP oznámeno, že u něj před domem, ve Výletní ulici stojí již 4 dny vozidlo a má klíčky v zapalovaní. Strážníci na místě provedli perlustraci vozidla a nebylo zjištěno, že by bylo odcizeno, nebo jinak napadeno trestnou činnosti a byl zjištěn majitel vozu. Tento sdělil, že klíče ve voze zapomněl on a neshledal žádné poškození nebo ztrátu věcí z vozidla.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    13.9.2019