Informace o uzavření železničního přejezdu P2739 a silnice č. III/10160 v Zápech – Kabelíně

Z důvodu provádění stavebních a údržbových prací při akci „Uzavírka železničního přejezdu P2739“, bude uzavírka železničního přejezdu a komunikaci -silnice č. III/10160 v k.ú. Zápy, v termínu:

4. 11. 2020 – 11. 11. 2020

P2739 silnice č. III/10160 v k.ú. Zápy

Uzavřené místo a objížďka, budou označené dopravním značení a tímto žádáme o jejich dodržování a pochopení.

-raf- 15. 10. 2020

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.10.2020