Informace o uzavření železničních přejezdů P2743 v ul. Zípecká a P2745 v ul. Husova

Z důvodu provádění stavebních a údržbových prací při akci „Uzavírka železničních přejezdů P2743 a P2745“, bude na železničních přejezdech křížících místní komunikace v k.ú. Brandýs nad Labem, ulicích Husova a Zípecká uzavírka a to v termínech:

26. 10. 2020 – 02. 11. 2020

P2743 místní komunikace ul. Zípecká v k.ú. Brandýs nad Labem;

a

19. 10. 2020 – 16. 11. 2020

P2745 místní komunikace ul. Husova v k.ú. Brandýs nad Labem.

Uzavřená místa budou označena dopravním značení a tímto žádáme o jejich dodržování a pochopení.

 

-raf- 14. 10. 2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    13.10.2020