Informace o uzavírce ul. Pod Hrádkem

Od 26.5.-30.9.2020 bude uzavřena ul. Pod Hrádkem. Uzavírka je z důvodu nutnosti provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce fasády domu čp. 191, Brandýs n.L.“. Objízdná trasa je označena dopravním značení a vedena ulice Na Kopečku, Horova, Na Betháni – viz grafika DIO v příloze.

-raf- 29.5.2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.5.2020