Informace o prodloužení úseku měření rychlosti na Královické ulici

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás informovat o tom, že z důvodu výsledku šetření Zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, se od 21. 4. 2022 prodlužuje délka měřeného úseku rychlosti na ulici Královická. Výše uvedené instituce, toto opatření navrhl, jako účelné a účinné řešení zvýšené hladiny hluku, který překračuje hygienické limity, jak v denní i noční době a tím zatěžuje okolní bytovou zástavbu.

Nově bude délka měřeného úseku cca 822 m oproti 302 m, které byly dosud.

Chceme ubezpečit, že měření bude i nadále probíhat s dostatečnou tolerancí, tak abychom předešli postihu bagatelního překročení rychlosti.

-raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    25.4.2022