Informace o omezení provozu v ul. Kaštanová v Brandýse nad Labem dne 25. 3. 2021

Dne 25. 3. 2021 bude v souvislosti s prováděním stavebních prací nutné omezit provoz v ulici Kaštanová. Toto omezení bude spočívat v zákazu zastavení na celý den a to v celém úseku Kaštanové ulici od rozvětvení pod ul. Jasanová – viz grafika. Další omezení bude to, že v úseku této ulice (vymezeném cca domy 1484 a 1485)- viz grafika, bude zákaz vjezdu všem vozidlům.

Po dobu omezení bude zajištěn přístup do dotčených nemovitostí a zajištěn bezpečný průjezd pro vozidla IZS.

V daném místě prosím, dodržujte dopravní značení a řiďte se případnými pokyny pověřené osoby.

-raf- 18. 3. 2021

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    18.3.2021