Informace o omezení provozu na ulici Zápská (III/2452) v Brandýse nad Labem

Informace o omezení provozu na ulici Zápská (III/2452) v Brandýse nad Labem

V termínech 7. 6. – 8. 6. 2020 – 1. etapa  a  14. 6. –  15. 6. 2020 –  2. etapa, bude omezen provoz na železničním přejezdu na ulici Zápská, z důvodu opravy povrchu železničního tělesa vlečky.

Práce budou probíhat ve dvou termínech, kvůli zachování průjezdnosti aspoň vždy jednoho jízdního pruhu. Přípravné a bourací práce budou vždy prováděny provedeny v neděli, a pokládka živice bude provedena v pondělí. V  odpoledních hodinách se vždy plně obnoví provoz. Po dobu opravy bude provoz řízen pokyny oprávněných pracovníků zhotovitele opravy.

Aby nedocházelo na Zápské ulici během kyvadlového provozu k tvoření kolon, budou po dobu opravy na příjezdových komunikacích umístěné informativní dopravní značky, které budou provoz svádět na doporučené objízdné trasy.

18. 5. 2020 –raf-

18. 5. 2020 –raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    18.5.2020