Informace o omezení provozu na křižovatce ulic Boleslavská x Okružní

6. 7. – 25. 7. 2021 bude omezen provoz na křižovatce ulic Boleslavská x Okružní a to z důvodu rekonstrukce povrchu komunikací. Toto omezení bude ve dvou etapách (po cca 10 dnech) a provoz v křižovatce bude veden kyvadlově, vždy v jednom směru za pomoci světelného signalizačního zařízení (semaforů).

Jedna etapa bude v jízdním pruhu ul. Boleslavská, přiléhající k Okružní ulici (směr Vestecká) a druhá etapa bude od křižovatky s ulicí Boleslavská po ul. J. Truhláře (včetně). Po dobu druhé etapy, bude ulice J. Truhláře v úseku od ulice Okružní po ulici Boleslavská v režimu obousměrného provozu – viz grafiky v příloze.

Uvedená rekonstrukce je prováděna vlastníkem komunikací, Krajskou správou a údržbou komunikací Středočeského kraje.

-raf- 24. 6. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.6.2021