Informace o omezení provozu na D10 u exitu 14 u Staré Boleslavi od 31. 5. 2020 18:00 hodin do 20. 6. 2020 06:00 hodin

D10 Stará Boleslav, Most ev. Č. 10-016- úprava SDP

Ředitelství silnic a dálnic provede úpravu přejezdů středního dělícího pásu (SDP) na dálnici D10 Stará Boleslav, km 12,610- 13,218, v úrovni mostu ev. č. 10-016, který přemosťuje silnici II/610 přes dálniční těleso na severovýchodním okraji Staré Boleslavi.

Úprava SDP je další součástí celkové rekonstrukce dálnice D10, přičemž tato část prací předchází samotné rekonstrukci již zmíněného mostu ev. č. 10-016 u Staré Boleslav, která bude zahájena na jaře 2021.

Samotná úprava SDP bude spočívat v demontáži a montáži svodidel, frézování, provedení zemních prací a úpravě pláně, ochraně vedení CETIN, osazení štěrbinových žlabů, zásypu a pokládce asfaltových vrstev.

Vlastní realizace je plánována od pondělí 1. 6. 2020 do 20. 6. 2020, přičemž provoz v daném místě bude omezen od 31. 5. 2020 18:00 hodin do 20. 6. 2020 06:00 hodin. Provoz bude veden ve dvou provizorních jízdních pruzích, režim provozu 2/2, tedy v každém směru jízdy budou řidičům k dispozici 2 provizorní jízdní pruhy.

Samotným stavebním činnostem bude předcházet výstavba DIO (dopravně inženýrské opatření), v jehož průběhu dojde k instalaci svislého a přechodného VDZ. Na levé straně směrem na Prahu bude probíhat v neděli dne 31. 5. 2020 od 06:00-14:00 hodin, kde v 14:00 již musí být provoz směr Praha veden 2 provizorními pruhy. Na pravé straně směr Mladá Boleslav bude výstavba DIO probíhat rovněž 31.5.200 v čase mezi 07:00-18:00.

V průběhu výstavby DIO bude provoz veden vždy jedním jízdním pruhem v každém směru.

Žádáme řidiče, aby při průjezdu tímto místem dbali dopravního značení a zvýšené opatrnosti.

 

-raf- (převzato od ŘSD) 29.5.2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.5.2020