INFORMACE O OMEZENÍ DOPRAVY NA SILNICI II/610 V INTRAVILÁNECH OBCÍ DŘEVCICE A PODOLANKA

V době od 3. 8. 2020 do 31. 10. 2020 bude omezen provoz na silnici II/610, z důvodu rekonstrukce živicového povrchu vozovky v intravilánech (zastavěných územích) v obcích Dřevčice a Podolanka. Oprava bude zakázkou Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Práce budou prováděny v šesti úsecích, vždy v jednom jízdním pruhu. Na opravovaném úseku, bude vždy jeden jízdní pruh volný a po něm bude veden kyvadlový provoz, který bude řízen světelnými signalizačními zařízeními – SSZ (semafory).

Z bočních ulic, bude u vjezdu do opravovaného úseku, dopravní značka s informací o tom, že řidič vjíždí do úseku řízeného SSZ a že se musí zařadit za poslední vozidlo kolony jedoucí jeho směrem.

Úseky oprav:

  • Dřevčice oprava pravého jízdního pruhu (ze směru do Prahy) – celý úsek obce

  • Dřevčice oprava levého jízdního pruhu (ze směru do Prahy) – celý úsek obce

  • Podolanka oprava pravého pruhu (ze směru do Prahy) – od začátku obce po křižovatku s ul. Vítězná

  • Podolanka oprava levého pruhu (ze směru do Prahy) – od začátku obce po křižovatku s ul. Vítězná

  • Podolanka oprava pravého pruhu (ze směru do Prahy) – od křižovatky s ul. Vítězná na křižovatku s ul. Vinořská

  • Podolanka oprava levého pruhu (ze směru do Prahy) – od křižovatky s ul. Vítězná na křižovatku s ul. Vinořská.

 

Termíny etap v úsecích nejsou stanoveny, postup prací bude záviset na podmínkách stavby.

 

V uvedeném úseku věnujte zvýšenou pozornost při jízdě a řiďte se signály a dopravním značením.

-raf- 22. 7. 2020

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    21.7.2020