Informace o dopravním omezení na ulici Martinovská – stavební práce na prodloužení kanalizačního řadu

V souvislosti s prováděním stavebních prací na prodloužení kanalizačního řadu na ulici Martinovská, bude částečně omezen provoz na této komunikaci. K omezení dojde po 17. 5. 2021 a bude trvat cca 1 měsíc. S ohledem na fakt, že není jasné nelze tento termín více upřesnit. Provoz na ulici Martinovská bude omezen tak, že bude uzavřen jízdní směr z Martinova do města a provoz bude veden pouze jedním jízdním pruhem. V rámci těchto prací, dojde k zavírkám i bočních ulic a to Spořilov I., Šippichova  a Zárybská. Tyto boční ulice budou vždy uzavřeny pouze v době, kdy se zde bude napojovat kanalizace.

S ohledem na to, že nejdou moc upřesnit data jednotlivých uzavírek bočních ulic, věnujte v uvedenou dobu zvýšenou pozornost dopravnímu značení a řiďte se jím. Pro doplnění uvádíme, že ulici V Zahradách je neprůjezdná a tak se nepokoušejte o průjezd touto ulicí, pokud budete směřovat do ulice Šippichova.

-raf- 11.5.2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    11.5.2021