INFORMACE k uzavírce silnice II/101 – HAVÁRIE PLYNU do cca 22.11.2019

18.11.-22.11.2019 (předběžný termín) uzavřena silnice č. II/101 v městysu Zápy až do obce Mstětice z důvodu havárie na plynovém potrubí v Zápech a opravě potrubí a komunikace. Předpokládaný termín obnovení provozu je 22.11.2019. S ohledem, že se jedná o havárii, není stanovena objízdná trasa.

Jako objízdnou trasu lze využít sil. 10160 (Kabelín) na Lázně Toušeň a zde pokračovat po silnici II/245 a v Toušeni ul. Na Pruhu a Nehvizdskou se vrátit na silnici II/101 ve Mstěticích. Ze Mstětic je možné jet  silnici 2543 směr Lázně Toušeň a zde ulicí Nehvizdskou se napojit na sil. II/245 a pokračovat na Brandýs nad Labem a odbočit na Zápy sil. 10160 (Kabelín) a vrátit se do Záp na silnici II/101.

Mapa dopravních omezení je aktualizována.

-raf- 20.11.2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.11.2019