Informace k úplné uzavírce ul. Kollárova ve Staré Boleslavi 10. 8. 2019 do 31. 12. 2020

10. 8. 2019 do 31. 12. 2020 dojde k uzavírce ulice Kollárova a to z důvodu provádění stavebních prací v souvislosti s akcí ,,Obnova vodovodu Kollárova“. Uzavřený úsek je od křižovatky s ul. Vestecká po křížení s ulicí Průhon. Objízdná trasa je vedena obousměrně ul. Vestecká, Boleslavská, Jungmannova, Na Písku, Průhon. V rámci této akce dojde v období srpna nebo září 2020, na dobu max. 10 dnů (podle postupu prací), k uzavření úseku ulice Komenského v úseku za křížením s ul. Zahradníčkovou k napojení na ul. Vestecká – viz grafika.

 

Mapa dopravních omezení bude aktualizována.

6. 8. 2020 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    6.8.2020