INFORMACE K DOPRAVNÍMU OMEZENÍ V ULICÍCH NA TVRZI, U ŠPEJCHARU, U PŘELÍZKY, ZAHRADNÍ A JANÁČKOVA Z DŮVODU REKONSTRUKCE KANALIZACE, VODOVODU A KOMUNIKACÍ

V termínu od 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020 bude v ulicích U Špejcharu, ul. Na Tvrzi, ul. Zahradní, ul. Janáčkova, ul. U Vodárny a ul. U Přelízky probíhat rekonstrukce vodovodního řadu, kanalizace a následně i komunikací a v závislosti s tím, bude docházet v blíže neurčených etapách k omezení dopravy (uzavírkám)v těchto ulicích. Etapizaci není určena z důvodu, že není jasné, jak budou postupovat stavební práce s ohledem na stav a povahu rekonstrukce sítí.  Etapy jsou zobrazeny v grafické příloze této informace.

 

 

Ještě připomínáme, že v době od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020 bude probíhat III. a IV. etapa rekonstrukce silnice II/610 mezi Brandýsem nad Labem a Dřevčicemi a i tato komunikace bude pro osobní dopravu uzavřena.

III. etapa 16.3.2020-10.5.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od Cihelny Dřevčice od odbočky na Popovice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS přes obec Svémyslice, a to po silnici č 101 přes Zápy a do Brandýsa nad Labem na kruhovou křižovatku do ulic Průmyslová a Zápská. Zde se bude pokračovat dle potřeby těmito ulicemi do Brandýsa nad Labem.

Uzavřený úsek                        Objízdné trasy                        Jednosměrka z Popovic

IV. etapa 11.5.2020-30.6.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od konce města Brandýs nad Labem po Cihelnu Dřevčice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS, ulicí Průmyslová přes kruhovou křižovatku a zde po silnici č. 101 přes Zápy a následně směr Mstětice a Zeleneč anebo směr Svémyslice, Dřevčice a dál pokračovat po silnici II/610 na Vinoř.

Proto je třeba, abyste se řídili vždy dopravním značením, které bude na uzavřené úseky upozorňovat a plně využívali oficiální, označené objízdné trasy.

26.2.2020 –raf-

 

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    26.2.2020