Hasičům vždy rádi pomůžeme

18. 1. 2020 v 15:53 hod. nás požádal operační důstojní HZS o asistenci při zajištění místa požáru poblíž Masarykova náměstí. Hlídka na místě po kratší dobu zajišťovala místo okolo zásahu hasičů při zahoření ve světlíku domu. Dle hasičů byla příčina odhození nedopalku. S ohledem na to, že nedošlo k žádné škodě a ani újmě na zdraví, byla věc řešena v kompetenci HZS.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    11.2.2020