Facky místo květin v předvečer MDŽ

07.03.2019 ve 22:40 hod. bylo na operační středisko přijato telefonické oznámení ženy ze Staré Boleslavi, že byla napadena svým manželem. Hlídka vyjela na místo, kde se k ní hned po příjezdu hlásila oznamovatelka a sdělila, že byla napadena manželem. Na místě se nacházel i manžel, který sdělil, že došlo k menší hádce a následně si oba dali facku. Nikdo nebyl při tomto konfliktu zraněn a ani osoby nežádaly lékařské ošetření. Ke zranění účastníků nedošlo, lékařské ošetření nikdo nepožadoval. Byla provedena perlustrace osob cestou PČR s negativním výsledkem. Po chvíli však žena požadovala, aby byl její muž z místa vykázán ze společné domácnosti a proto byla na místo přivolána hlídka Policie, která se celou záležitost převzala. Policisté provedli dechové zkoušky u obou manželů, kdy u muže vyšla s negativním výsledkem, a však žena nebyla přes opakovanou snahu a maximální pomoc policistů schopna dechovou zkoušku dokončit. Celá věc tedy zůstala v šetření policistů.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    7.3.2019