Další ,,skorovrak“ bude z ulice

25. 11. 2021 14:20 bylo příslušníkem MP nalezeno v ulici Zahradnická vozidlo, které nesplňuje podmínky pro parkování na veřejné komunikaci. Následně byla, dle údajů, hlídkou MP provedena perlustrace vozu, kdy se podařilo zjistit i spojení na vlastníka vozidla. Ten sdělil, že vozidlo před časem daroval příbuzné, která patrně nenaložila s vozidlem jak měla a zaručil se, že zajistí odstranění vozidla.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.12.2021