Další novinky z dopravního značení

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás vždy informovali o novinkách v dopravě, tak v tom chceme pokračovat i v tomto příspěvku. Opět jsme revidovali a zjišťovali drobné nedostatky v dopravě a to zejména v oblasti parkování.

Křižovatka Na Vinici x V Olšinkách

Zde bychom chtěli uvést, že jsme nechali obnovit žluté čáry V 13c – zákaz zastavení v křižovatce ulic Na Vinici x V Olšinkách, kde dochází k tomu, že tím, že značení nebylo již tolik čitelné, tak řidič zde nechávali svá vozidla a křižovatka se tak stala nepřehlednou.

Na Kopečku a okolí

Další značení bylo provedeno v ulici Na Kopečku, kde jsme měli ,,dluh“ v označení parkovacích stání. Nově je vyznačený parkovací pruh v ulici směrem dolů, po prvé straně. Tudíž se legalizovalo dlouholeté stání v tomto místě.

 

K tomuto místu se váže další doplnění vodorovného dopravního značení a to v ulici Podkostelní, kde se v poslední době naučili řidič stát kolmo k chodníku podél budovy bývalé Čajovny (pro pamětníky i Pohotovosti). Toto ovšem vadí bezpečnému výjezdu z ulice Na Betháni, kudy je v současné době vedena objízdná trasa uzavřené ulice Pod Hrádkem. Přenosnou dopravní značku nám stále někdo přenáší a jinak ruší její platnost a tak se muselo přikročit k tomu to kroku.

 

U Vodojemu

Také se dokončilo označení místa před MŠ Rosa v lokalitě U Vodojemu, kde je snížena rychlost na 30 km/hod. a na vozovce jsou dopravní značky upozorňující na pohyb dětí. V tomto místě, konkrétně v ulici Za Dvorem se nově vyznačilo místo kde je zakázáno zastavit (u vjezdu do vnitrobloku) a vyznačila se parkovací stání, tak aby jich zde několik přibylo.

 

I nadále se budeme snažit v těchto krocích pokračovat, tak aby byla zvýšena bezpečnost a plynulost provozu na silnicích našeho města.

23.6.2020 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    23.6.2020