Agresivní hosté dopadeni

18. 7. 2020 ve 23:23 hod. jsme byli požádáni o spolupráci s Policií ČR ve věci napadení obsluhy restaurace ve Staré Boleslavi. Po příjezdu na místo, jsme od hostů a personálu zjistili informace k popisu a pohybu podezřelých a vydali se tzv. po horké stopě. Na nedaleké benzínové stanici hlídka objevila muže odpovídající popisu. Na žádost o prokázání totožnost jeden z mužů nespolupracoval a kladl odpor a tak mu za užití hmatů a chvatů byla přiložena pouta a následně byli oba muži předání Policii ČR k dalšímu řešení.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.8.2020