Zvuky v domě děsily

14. 2. 2020 v 3:08 hod. jsme byli požádáni Policií ČR o prověření oznámené občanky, v ulici Královické, která má pocit, že slyší v domě pohyb osob. Na místo dojela i hlídka Police ČR z Čelákovic a společně hlídky provedly kontrolu celého domu. Nikoho se nepodařilo najít, nebylo zjištěno žádné poškození možných vstupů do domu. V přízemí domu však byla nalezena kočka, kterou oznamovatelka chová a patrně zvuky způsobila ona, svým pohybem. Po tomto zjištění hlídky odjely z místa.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.3.2020