Ztracené a rovnou vrácené doklady

20. 01. 2019 v 11:45 hod bylo na operační středisko telefonicky oznámeno, že v ul. V Olšinkách, oznamovatel nalezl tašku s doklady a hotovostí. Podle nalezených dokladů bylo zjištěno bydliště majitelky, které byly věci i peníze ihned odevzdány. Stejné oznámení bylo přijato v 17:20 hod., ale tentokrát na Masarykově náměstí. Věci byly majitelce dovezeny do místa jejího bydliště, kde si je převzala.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.1.2019