Zřejmě nuda při čekání na odjezd tramvaje

10. 05. 2019 v 01:14 hod. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP, že ve Staré Boleslavi, na náměstí dochází k rušení nočního klidu a k poškozování tramvaje na soukromém pozemku. Hlídka po příjezdu na místo provedla pátrání po osobách v okolí místa, ale bohužel bezvýsledně. Na místě se již byl klid a nikdo se v okolí nenacházel. Poté byla provedena kontrola odstavené tramvaje, kdy bylo zjištěno, že na levé straně tramvaje okno za místem pro řidiče, které leží na zemi vedle tramvaje. Uvnitř tramvaje je viditelný nepořádek z rozlámaného polystyrénu a nepořádek z poházených částí polystyrénu, dřeva aj. Dveře tramvaje byly však zavřené a zajištěné řetězy s visacím zámkem. Vzhledem k tomu, že nikdo nevěděl, jaký byl stav před údajným poškozením, nikdo nemohl posoudit rozsah poškození. O věci byla informována Policie ČR, aby měla informace pro případné vyšetřování. Poté hlídka z místa odjela a prováděla namátkové kontroly během noci.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.5.2019