Znečištění vozovky napraveno

20. 2. 2024 17:40 hod. hlídka MP zjistila, že v ul. Dřevčická došlo k velkému znečištění vozovky zeminou. Následně bylo zjištěno, že příčinou je přejíždění stavební mechanizace z blízké stavby. S pracovníky na stavbě bylo, že vozovku po skončení práce po 19. hodině vyčistí.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    26.3.2024