Zmatená seniorka

13.4.2022 16:13 nám bylo oznámeno, že nedaleko ul. Martinovská stojí již dvě hodiny starší žena a chová se zmateně. Po příjezdu na místo, strážníci ženu nalezli a po krátkém zjišťování od svědků v okolí, zjistili, že se jedná o obyvatelku nedalekého DPS. Žena ovšem i nadále nechtěla zpět, že na někoho čeká apod. Poté se na místo dostavila i sestra ženy, pečovatelka a ani s jejich pomocí se nedařilo ženu přesvědčit k návratu a žena trvala na tom, že odejde.  Bylo patrné, že se jedná o psychickou nemoc. Proto na místo dorazila záchranná služba, která si ženu převzala do péče.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    25.5.2022