Zase ty větry…

01. 01. 2019 ve 20:45 hod. bylo z důvodu velkých poryvů větru přistoupeno k vymezení bezpečného prostoru okolo vánočních stromků v obou částech města. K ohraničení byla použita vymezovací páska městské policie a stromy byly pod zvýšeným dohledem operátorů kamerového systému. Po odeznění nepříznivé meteorologické situace byly 3. 1. 2019 pásky staženy.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.1.2019