Zase ty větry…

04.03.2019 v 14:55 hod. bylo oznámeno, že dětském hřišti, poblíž ul. Benátecká, ve staroboleslavské části města došlo k ulomení a pádu velké větve. Hlídka se dostavila na místo a zjistila, že větev leží v bezprostřední blízkosti houpačky. Na místo byla povolána firma starající se o městskou zeleň, aby byla provedena prohlídka zbytku stromu, zda nehrozí pád jiných větví nebo stromu a aby byla odklizena již spadlá větev. Místo bylo do té doby zajištěno vymezovací páskou se zákazem vstupu. Po cca hodině byla větev z místa odstraněna.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.3.2019