Zase se poprali

02.03.2019 ve 03:49 hod. si u nás stěžoval občan, že na Pražské ulici je křik a že tam je rvačka asi 15 osob. Hlídka vyrazila na místo a při příjezdu bylo zjištěno, že skutečně zde je strkanice více osob. Strážníci vyzvali všechny, aby zanechali svého protiprávního jednání a pro některé musela být tato výzva zopakována, ale poté se situace podařila uklidnit. Jednalo se o skupinu cizinců a skupinu občanů ČR. Následně bylo zjištěno, že jedna mladá žena a mladík jsou zraněni a proto jim byla přivolána první pomoc hlídka a Policie ČR. Následně obě osoby ošetření odmítly a nikdo z přítomných osob odmítl i cokoliv řešit a oznamovat. Proto byli všichni poučeni a vyzváni, aby místo opustili a této výzvě vyhověli. Následně byl hlídkou monitorován jejich další pohyb i za pomoci kamerového systému. Vše se už obešlo bez dalších incidentů.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    2.3.2019