Zápisy jednání komise pro prevenci kriminality

policie