Vozidlo v poruše

31.10.2019 v 18:38 hod. nás občan telefonicky upozornil, že v ul. U jezera stojí odstavené dodávkové vozidlo a podle způsobu odstavení, to vypadá, že by mohlo být odcizené. Hlídka na místě zjistila, že vozidlo stojí při pravém okraji, kde je zákaz zastavení. Vůz měl uzamčenou kabinu. Ale nákladový prostor byl v zadní části vozidla odemčen a uvnitř se nacházelo nádob na pečivo. Poté byla provedena perlustrace vozu mezi odcizenými vozidly, ale s negativním výsledkem. Poté byl zjištěn majitel vozu, který byl telefonicky dotázán na to, co se stalo. Ten uvedl, že vozidlo zde odstavil z důvodu poruchy a pro vozidlo (z důvodu velikosti vozidla) momentálně nesehnal odtah. Odtah dle jeho vyjádření provede v nejbližších dnech. Strážníci mu sdělili, že i přesto se dopustil přestupku, neboť odstavené vozidlo neoznačil výstražným trojúhelníkem a nechal jej neuzamčené. Muž sdělil, že toto napraví a dostaví se k vyřešení přestupku.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2019